Požární ochranaNabízíme prodej, montáž, revize a opravy prostředků požární ochrany

  • hasicí přístroje
  • požární vodovody
  • požární ucpávky
  • požární, bezpečnostní a únikové značení
  • havarijní prostředky, sorbenty
  • požární hlásiče
  • vybavení pro SDH a HZZ