Technické plyny


V roce 2017 jsme pro Vás rozšířili činnost o technické plyny a zkapalněné ropné plyny

  • propan butan
  • čistý propan
  • směs pro čepování piva drinkgas 80/20
  • kysličník uhličitý
  • dusík
  • argon
  • a další